Kmetija Laznik

Tradicija

Naša kmetija se že tradicionalno ukvarja z živinorejo in poljedelstvom. Vso krmo pridelamo doma, ter tako pridobimo najboljšo krmo za naše živali. Zaradi klimatskih sprememb ter modrosti, ki so jo premogli naši predniki, smo opustili intenzivno rejo. Pridelavo koruze smo opustili ter se vrnili k seneni krmi ter žitom. Več o tradiciji »

Zgodovina

Kmetija se nahaja v nižjem delu naselja in ima za svojo lokacijo precej ravnih in za poljedelstvo primernih površin. Kot je razvidno iz Franciscejskega katastra iz leta 1825 je kmetija imela poleg hiše še marof, kaščo, kozolec in svinjak. Po informacijah, ki se prenašajo iz roda v rod, so predniki med leti 1850–1860 prenovili vsa poslopja. Več o zgodovini »